SELTA står för Swedish-English Literary Translators’ Association. Organisationen grundades och fortsätter att drivas av oss som arbetar med att översätta svensk litteratur till engelska.

Vi är en oberoende yrkesorganisation som för samman översättare vars källtexter är litterära verk från Sverige och svensktalande Finland.

SELTA upprätthåller ett register av översättare från svenska till engelska som är tillgängliga för uppdrag. Se Hitta en översättare för information om tidigare översättningar samt kontaktuppgifter till medlemmar som gärna tar emot förfrågningar från förlag och agenter.

SELTA organiserar vanligtvis två möten per år för våra medlemmar, ofta vid Sveriges ambassad i London, ibland med gästföreläsare. Vi driver ett diskussionsforum där översättare kan utbyta kunskap och information, och organiserar evenemang med inriktning professionell utveckling för översättare, ibland med inbjudna författare. Se Nyheter för mer information om tidigare och planerade evenemang.

SELTA är en oberoende organisation. Vi är tacksamma för ekonomiskt stöd från Anglo-Swedish Literary Foundation. SELTA upprätthåller kontakt med engelskspråkiga såväl som svenskspråkiga förlag och med aktuella kulturella och litterära organisationer i Storbritannien, Sverige och Finland.

SELTA - The Swedish-English Literary Translators’ Association

SELTA:s mål

Att främja utgivning av svensk och finlandssvensk litteratur på engelska;

Att värna om de som är engagerade i översättningen av svensk litteratur till engelska samt deras intressen.