Vi främjar utgivning av svensk och finlandssvensk litteratur på engelska och värnar om översättarnas intressen.

SELTA (Swedish-English Literary Translators’ Association) verkar som yrkesorganisation, plattform för kunskapsutbyte samt översättarregister. SELTA upprätthåller kontakt med engelskspråkiga såväl som svenskspråkiga förlag och med aktuella kulturella och litterära organisationer i Storbritannien, Sverige och Finland.

SELTA - The Swedish-English Literary Translators’ Association

Nyligen utgivna böcker

 • Ian Giles
 • Sarah Death
 • Alice E. Olsson
 • Alex Fleming
 • Deborah Bragan-Turner
 • Melissa Bowers
 • Ian Giles
 • Alice Menzies
 • Sarah Death
 • Sarah Death
 • Deborah Bragan-Turner
 • Ian Giles
 • A red book cover with pink patterns and a small brown monkey in the bottom left-hand corner
  Nichola Smalley
 • Ian Giles
 • Ian Giles

Fler böcker